Foto-serie 1

F1: Wounlunds karosseri fabrik/værksted 1950’erne.
F1: Wounlunds karosseri fabrik/værksted 1950’erne.
F2: Foreningen Norden Nordiske dage i 1966.
F3: Foreningen Norden venskabsby-stævne 1984.
F4: Karla Frederiksens fotoalbum til Sagfører Frederiksen 1928.
F5: Afskedsgave til læge Herskind og frue 1902, fotograf Sophie Mentze.
F6: Billeder fra Nr. Askjær Gård, 1992.
F7: Murersjak i Brande, 1939-1968.
F8: Dæmningsbruddet ved Brande Elværk 1940.
F9: Svømmestævne ved Brande Søbad 1951, Elværkssøen.
F10:Martensens Fabrik, nedrivningen af vandværket på Hyvildvej 1989.
F11: Brand på Martensens Fabrik 1966.
F12: Martensens Fabrik, Nedrivningen af bygningerne på Østre Allé 1989.
F13: Den Skæve Bane; Til erindring om din (Rasmus Peder Mortensen f. 29. aug. 1903 i Gjelsted sogn.) banestrækning i oktober 1937 Brande – Grindsted.
F14: Foreningen Norden, Flagfesten, Nordiske dage 1951.
F15: Martensen Fabrik, Stormen i 1949.
F16: Brande Kirke, renoveringen op til 1939.
F17: Friluftsbadet ved Aagade 1971-1986.
F18:Kartoffelkonerne på Hesselvig Enggård i 1956.
F19:Gymnaster i Vingsted 1958.
F20:Fotoalbum tilhørende provst emeritus Niels Kristian Pedersen Otte (1904-1998)
F21:Beat-Town 1964-1966.
F22:Storegade 54 – 2012
F23:Drømmerejsen 1992.
F24:Brande Marked 1982.
F25: Anders Mads Stærmose Haugaard – fotoalbum
F26: Mamrelund ved Sædbækkestien
F27: Aa. Nielsens skitser periode 1947-1967
F28: Hans Harald Breingart 1975-1995
F29: Brande Jule Mærke 1981-1991
F30: Kaj Storgaard, julemærker tegner Brande 1981-1983
F31: Besøg hos Kærbysmeden 27. august 2014
F32: Uhre Købmandsgaard 1923-1993
F33: Isenkræmmer Th. Willemsen 1965-1966
F34: Udvalgte billeder, 1913-1919 postkort
F35: Brande Vandmølle
F36: Nordre Skole vandre til Dalgasskolen 1966
F37: Brande Sygehus – Blandt andet diverse personale fotos