Udgivelser

Oversigt over arkivet bøger / udgivelser.

Arkivets bøger som kan bestilles via netbutikker.

På Saxo.dk ligger en del af arkivets PDF udgivelser (gårdhistorier, Uhre Ejerlaugs gennem 200 år og Brande Bys Bygninger 1787-1948).

Brande Sogns Gårdhistorier (fysiske) kan stadig købes/bestilles via henvendelse til arkivet.

På BoD.dk er vores nyeste ‘Books on Demand‘ bøger, som kan bestilles:
Tre historier fra Brande” og “Otte fortællinger fra krigen 1940-45 i Brande“.
samt “Seksten noter fra Brande om Brande” samt “Syv noter om industri og håndværk i Brande

Under fanen Små hæfter findes endvidere hæfter/små bøger til online læsning.