Godsbanegade 4, (2)

I 1980 overtog Jonna og Preben John Sørensen skødet på ejendommen Godsbanegade 4. I dag rummer Godsbanegade 4 blandt andet GS Elektronik & Data lokaliseret i kælderen.