Brande Marked 1953

Brande Marked 1953 belyst ud fra en scrapbog samlet af Anna Nielsen på daværende tidspunkt boende på Bjerglide 12, Brande. Det er fotokopier der er blevet scannet og tilvirket.