Fuglevænget anno 1968

Fra ‘Den gamle Brande portal’ og indsamlet af Brande Højskole:

Ellen Julsgaard fortalte om Fuglevænget anno 1968.

Den 11.11.1968 flyttede Gunnar og jeg ind i vores nybyggede hus, som de første på Fuglevænget. Vi er fra 68`er generation – en generation som altid har været privilegeret.

Fuglevænget ligger på Otto,Vestermark, Henriksens jorder, som blev solgt til Brande Kommune som udstykning til byggegrunde. Området blev også brugt som dyrskueplads. Det sidste dyrskue blev afholdt i 1967.
En buste af Otto Henriksen er opstillet foran Brande Højskole på plænen ud mod Herningvej.

Gunnar og jeg fik bygget et Frede Tved hus. Frede Tved var storentrepenør i slutningen af 60’erne og et godt op i 70’erne.
Særlig slutningen af 60`erne var Frede Tveds velmagtsdage. På den tid gik tingene stærkt, ja, meget stærkt. Det siges at hans rekord var at bygge et hus på 3 uger.

Vores byggeri på Fuglevænget tog dog 2 måneder, men vi støbte fundament og rejste hus i løbet af 14 dage. Dette affødte en sjov historie:
Min svigerinde ringede til sin søster for at fortælle at: “Ellen og Gunnar rejser i eftermiddag….!” Søsteren spurgte:”Hvorhen?” – Hvorefter min svigerinde sagde: “De skal ingen steder hen. De rejser HUS!”.
Så hurtigt gik det dengang med husbyggeriet, at ikke alle i familien vidste besked med det.

Huset lå i starten ganske ensomt kun i selskab med Lis og Aage Stampe Madsens hus. En nevø kunne ikke forstå, at vi ville flytte ud midt på en mark.
De første 2 – 3 år var vi uden gadelys, og ovennævnte svigerinde fòr vild efter et besøg hos os – hun endte i et granhegn et sted ude i mørket.

At der i starten kun lå få huse – og med udsigt til landbrugsarealer – resulterede i, at vi fik en del mus på besøg. Musene kom især i efterårsperioden, når der ikke længere var korn at finde på markerne.
Gunnar fangede dem i en støvle og bar dem ud i haven. Ja, han bragte dem endog helt ned nederst i haven, for at de ikke skulle komme ind igen. Men det kom de nu.
Vi havde således besøg af mange mus – eller måske een mus var på besøg flere gange.

I 1975-76 lavede vi en tilbygning til vores hus. Det var arkitekt Kristian Kristiansens ideer, der lå til grund for denne bygning. På samme tidspunkt var Fuglevænget udbygget og tæller i dag 60 husstande, så nu ligger vi ikke længere ude midt på en mark. Men har dog stadigvæk kun kort vej til hede, mose og golfbane.

Af kendte Brandeborgere fra Fuglevænget kan nævnes Krista og Axel Knudsen, som var bestyrerpar på De Gamles Hjem, det nuværende Brandlundparken.
Der var også redaktør Theodor Jessen og fru Ellen. Theodor Jessen var i mange år redaktør på Vejle Amts Folkeblads Brande afdeling. De havde en søn, Erik, som var flyverløjtnant. Mange husker sikkert at han 23 år gammel styrtede ned ved Petersborg på en varm sommeraften den 19. april 1956.