Ammestue-fortælling

Ammestue-fortælling, en. Det er Alt sammen Digt og Eventyr, . . enfoldige Ammestue-fortællinger. Hauch.III.91.

fra ODS bind 1, 1919

Ammestue-fortællingen

Følgende grumme historie om en tildragelse i Brande sogn har jeg fundet i værket “Jysk almueliv” tillægsbind 5 nr. 254. Historien, eller hvad det nu er, er meddelt af en A. P. Lustrup fra Lindknud.

Mølleren i Langkær Mølle, Thomas Langkær, var anset for at have Cy­prianus (#1), og derfor lykkedes alting for ham. Da han var død, begyndte det at spøge særlig i møllen og i det til den hørende hammerværk. Man hørte hamrene gå om natten, ligesom man så en sort puddelhund vandre fra møllen op over bankerne til Store Langkær mergelgrave.

Folkene var meget kede af det her spøgeri og søgte råd hos pastor Olesen i Brande. Han kom til stede der, men kunne ikke gøre noget.

Det hele blev nu ved at gå sin gang og efter et par års forløb døede snakken om dette her spøgeri hen.

Flere år efter blev mergelgravene ved Store Langkærs mark tørret ud, fordi man ville tage nyt mergel der, og derved kom en tre fire barneskeletter for dagen.

Da rygtet i sin tid havde påstået, at den afdøde møller havde stå­ et i forhold til en husmandskone på Langkær mark, kom det op på ny og myndighederne iværksatte en undersøgelse, der ledte til, at den om­ talte husmandskone kom i forhør og vedgik at have haft omgang med mølleren og født tre til fire børn, som de begge i forening  havde taget af dage og nedsænket ligene i mergelgravene.

Konen blev idømt livsvarigt tugthus.

Anmærkninger

#1 – Cyprianus, en. (Cyprian.Werl.Holb.2496.Feilb.IV.Siprianus,Siprian.Grundtv.Udv.VIII.175. (flt.) Siprianer. sa.SS.V.295. dial. og folkeligt spr. Sebrian.Krist.DS.IV.322.SeprianusSeperonus ofl. Feilb.JyO.).flt.-(s)er (Cyprianusser. Junge.223. Cyprianus’er. DSt.1923.6) ell. (til kortformerne)-er.(efter navn på (legendarisk) hedensk troldmand i Antiochia i 1. årh. sammenblandet med (den hellige) Cyprianus, biskop af Carthago, død 258)
betegnelse for skrift med magisk indhold, spec. om folkelig heksebog med trylleformularer, lægeråd, spådomskunster m.m.(en klog mand) er ligesaa navnkundig her (: i Nordsjælland), som fordum Jørgen Korseberg og Mads Veierup i Fyen med deres Cyprianusser. Junge.223. Cyprianus, indehold. den fuldstænd. og paalidl. Drømme- og Spaabog, Planetbog og Tycho Brahes Dage. 1861. DaBogfortegn.1859-68.28. *Ej signer og maner | Han (: Grund-Sandhedens Aand”) med “Siprianer” | Med Fixfax og Tal. Grundtv.SS.V.295.DSt.1923.3. Jeg sad midt paa Scenen ved et Bord som Nureddin og havde et Bind af Salmonsens Leksikon foran mig som Cyprianus. Togeby.Svend Erik som Opfinder.(1935).59.DaglDanm19og20årh.I.201.fra Supplement til ODS, der udkom i 1992-2005.

Pastor Olesen var præst i Brande fra 1865 – 1875.

Han var den præst som i en prædiken i kirken havde brugt evangeliet til et angreb på partiet venstre som stod meget stærk i sognet. Re­sultatet var en voldsom avisfejde og deraf følgende uvenskab med et stort antal af mange af de førende gårdmænd i sognet. Ifølge historiebøgerne tog det livet af ham.

Den i historien omtalte møller hed Thomas Kjeldsen. Han byggede møl­ len i 1855. Han omtales i historien som Thomas Langkær; men det var jo ikke så ualmindeligt den gang, at man koblede et stednavn på for­ navnet, især hvor det drejede sig om en kendt person i sognet, det er der jo mange eksempler på.at det er sket. Thomas Kjeldsen døde i 1866,så årstallene passer jo meget godt ind i historien.

Hans datter Ane Katrine arvede møllen,som hun solgte i 1874.Hun blev gift med P.M.Pedersen i Nørre Askjær.

Da man havde bygget en ny kommuneskole i 1857, skulle den gamle skole sælges til nedbrydning. Det skete ved en auktion og mølleren på Langkær Mølle Thomas Kjeldsen fik den for et bud på 115 rigsdaler.

Brev fra Peder Poulsen til Hans Andersen

Frederiksberg den 25.januar 1990.

Hr.

Hans Andersen, Krøsbærve j 4,

7330 Rrande.

Som aftalt sender jeg den omtalte historie,som jeg aldrig  har hørt om før.Jeg håber at du kan finde ud af noget,der enten kan bekræfte eller afkræfte.,at der virkeligt er noget om det fortalte.

Jeg har gjort nogle få anmærkninger om,hvad jeg umiddelbart ved om de personer,der er nævnt i historien.

Det bliver spændende at høre, om der virkeligt er noget hold i historien.

venlig hilsen og god jagt,

Peder Poulsen