Brande Gæstgivergård

Beretning af J. C. B. La Cour, “Danske gårde”, bd.1 (Aarhus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter) 1906.

Fotokopieret 1985. Ref. til Brande Kro’s Historie af Ingvard Midtgaard 1983.

Tekst til hovedbilledet:

På billedet står der Brande Gæstgivergaard og det taget efter ombygningen 1908 og inden hovedgaden blev brolagt 1919.

Salen yderst til venstre er opført 1881 og senere ombygget i 1954. Rejsestalden yderst til højre blev revet ned i 1936.