Brande Gæstgivergård

Beretning af J. C. B. La Cour, “Danske gårde”, bd.1 (Aarhus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter) 1906.

Fotokopieret 1985. Ref. til Brande Kro’s Historie af Ingvard Midtgaard 1983.