Info omkring udgivelser

Vi har nedlagt vores arrangement med Issuu og flyttet pdf filerne for Brande Jul 1943-2023 til arkiv.dk –

De ligger under emnesamling M20.

De øvrige pdf filer liger under M17 (artikelsamling) etc.

M21 er under opbygning som på sigt vil indeholde “lokale ugeblade i Brande”.

Vi er også påbegyndt digital registrering af avisudklip for Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad, de ligger i M16 (HF) og M18 (VAF).