Lystanlægget ”Ørbæklund”, Brande.

Savnet af et lystanlæg bliver større og større, eftersom byen vokser. I årenes løb har der været gjort forsøg på at få et sådant etableret, men det har været umuligt på grund af økonomien, men efterhånden må vel tiden være inde til at gøre tanken til virkelighed.
For en del år siden, da Brande kun havde et par hundrede indbyggere, var der et lille privat anlæg syd for byen (Præstelunden). Det var velholdt og til dels plantet til med løvtræer, men det fik efterhånden lov at passe sig selv, og blev nærmest et vildnis, til en del af det blev ryddet, og kunne bruges til mødeplads, tennisplads o.s.v. (kilde Brande Posten)
Så byggedes sygehuset, og doktor Arends fremtryllede et pænt anlæg omkring det, men kombinationen sygehus og offentligt anlæg duer ikke, så derfor indbød Håndværkerforeningen til et møde om lystanlægssagen, og et udvalg blev nedsat. (kilde Brande Posten)

Ved Storegade 56, på stedet blev 1942 blev Brande Bio bygget, men før det havde Brande Håndværkerforeningen en Lysthave her, den blev etableret omkring 1918 frem 1933. (kilde Lokalhistorisk Arkiv)


Brande Kro havde omkring 1875-1912 en have tilknyttet kroen. I 1900 blev der opført et havehus på 116 m2. Haven havde også en keglebane. Fotograf Anne Nielsen fra Ringkøbing Amt, enke 32 år, nævnes som fotograf i FT 1890. Fotografinde Madam Nielsen lejer atelier 1891-1892 i Kroens have (Storegade 30) Hun drev atelier fra 1888 til 1892. (Lokalhistorisk Arkiv)
Lystanlægget.
Stemningen for et Lystanlæg maa nu siges at være vakt. Efter at min Artikkel i sidste Uge var fremkommen, modtog jeg nemlig fra Ejerne af Økjær, N. Nielsen &Hans Christensen, skriftligt tibud om at de vilde skænke et Jordarel gratis til et Anlæg.
Nævnte Jordstykke er beliggende mellem den Vej, der gaar fra Landevejen ved Økjær til Banelinien og mellem nævnte Veje, og Mads Kr. Madsens Ejendom og Søen.
Arealet, der bliver Tale om, maaler antagelig 7 a 8 Tdr. Land. Samtidig tilbyder Mads Kr. Madsen gratis Vejret over hans Ejendom til Jordarealet og Sejlret i Søen.
Dette Tilbud, som her er givet, bør modtages med Tak af Befolkningen. Der bliver ikke Tale om store Summer til Tilplantningen og Renholdelsen bliver heller ikke uoverkommelig, og dog kan der fremtrylles noget kønt ved Søen og paa Skrænterne. (Kilde Brande Posten).
”Det omtalte areal er ved ”Golbækdal” på Herningvej. På den lille sø, løb man dengang på skøjter, området blev kaldt for ”Paradis” (kilde Eric Storél).
Et lystanlæg i Brande.


Den 10,-. maj var der indbudt til offentligt møde om sagen, og her fremlagde det nedsatte udvalgsformand, redaktør Chr. Pilgaard, hvad man var kommet frem til. Der var ikke kommet reaktion på en annonce om tilbud af arealer, men man havde forespurgt et par steder, hvor der var noget, der var velegnet.
Den ene var Præstelunden med et areal i forbindelse hermed, det andet var 8 tdr. land ved Brande Plantage. Imidlertid var der kommet et tilbud fra ejeren af Økjær om 8 tdr. land ved ”Golbækdal” (tidligere omtalt).
Man enedes ved afstemning om præstegårdsjorden, og et udvalg blev nedsat til at arbejde videre med sagen, og herunder forsøge at skaffe den nødvendige kapital – et udvalg bestående af slagtermester Kr. Larsen, cykelhandler Chr. Laursen, købmand Møller, skrædder Arnold Rasmussen, sagfører Frederiksen og redaktør Pilgaard.
Skal planen blive til virkelighed, må der fra borgernes side vises offervillighed, men den har jo før været til stede – f.eks. da det drejede sig om Højskolehjemmet, hvortil der i løbet af få dage blev indsamlet 20000 kroner.
Til anlægget kan der tegnes bidrag én gang for alle, eller om man foretrækker det, et årligt bidrag i 5 år, og bidragets størrelse er helt efter evne! (kilde Brande Posten)

Apropos Brande Håndværkerforeningens have; publikum har så nogenlunde hidtil forstået at værne om den idylliske plet, men nu er freden forbi (1922 i Brande Posten). Der er i den sidste tid fortaget så meget vandalisme, at håndværkerforeningens bestyrelse har set nødsaget til at udstede forbud mod at børn færdes i anlægget uden at være ifølge med voksne.


Brande Lystanlæg “ørbæklund” blev anlagt gennem 2 vintre 1921-23 af 10-12 arbejdsløse under ledelse af gartner Petersen, Grindsted og Regner Sørensen, Brande.
Fra Brande Posten 1923:
Brande Anlæg – Ørbæklund – er nu ved at være et sted, hvor man med glæde tilbringer en ledig og fredfuld stund. Det bliver en pryd for byen, om der bliver værnet og fredet om det, så alt får lov at gro og vokse til. Men det kan frygtes, at der kommer besøgende, der enten mangler forståelse for at værne om det, eller som kun er besat af ødelæggelseslyst, og derfor gælder det, at det ansvarsbevidste publikum selv er en slags ordenspoliti og griber ind mod vandalerne, hvem de så end er.
Forleden søndag var der en flok unge karle og piger på anlægsbesøg, og de overtrådte alle regler for sømmelig opførsel ved at færdes udenfor gange, rykke grene af træerne, smide sten og andre ting i dammen.
Vi vil gerne have et anlæg, som vi kan glæde os over, og som vi med stolthed kan fremvise for vores gæster, og det skal den slags individer ikke have lov at ødelægge. (kilde Brande Posten)