Published books

Forlaget Ravnebanneret

Etableret 1979 – udgiver med spredte mellemrum digtsamlinger og lokalhistoriske bøger.

De seneste udgivelser kan ses her (perioden der starter i 2011).

Fra 1979 til 2009 er lokale forfattere så som Viggo Pedersen, Ronald Risvig Hansen, Frits Åmads og Bjarne Kielgast sammen med udenbys forfattere som Lise Munk Andersen og Niels E. Nielsen.

Nedenstående kan købes kr. 50,00 pr stk. plus fragt ved henvendelse på email: post*brande-arkiv*dk

 

Share